Kvalprak

Mottagningen är ansluten till ett nationellt system för kvalitetssäkring, KVALPRAKKVALPRAK är i särklass vanligast för privat verksamma läkare. Programmet har tagits fram av SPLF, Svenska PrivatLäkare Föreningen. Varje år ges feedback till anslutna mottagningar, dels jämförs ”min mottagnings” uppgifter med alla andra mottagningar i landet, men man får även en jämförelse mot andra ortopedmottagningar i landet. Maila info@ortoped.com, så skickar vi länken där hela kvalitetssäkringen redovisas.

Varje år gör mottagningen en enkät till patienter som besökt mottagningen. Under några veckor får alla patienter efter mottagningsbesöket anonymt svara på ca 10 frågor. Dessutom görs varje år en undersökning av de patienter som blivit opererade, hur de upplever omhändertagande och slutresultat. 3-6 månader efter operationen får patienterna hemskickat ett frågeformulär, (länk till formuläret) som de anonymt svarar på och returnerar till mottagningen. Svarsfrekvensen är hög.

Alla teknisk apparatur på mottagningen kontrolleras årligen med avseende på funktion, säkerhet och tillförlitlighet. Steriliseringen av operationsinstrument kontrolleras dagligen med ett omfattande lagstadgat program för autoklavering. Årligen genomgås autoklaverna av certifierad valideringsföretag. Datajournalprogrammet följer de lagar och förordningar som gäller sekretess, inloggnings- och åtkomstkrav, samt kryptering vid kommunikation mot omvärlden. All inloggning i programmet loggas och kan kontrolleras i efterhand. Journal-databasen har dubbla hårddiskar och varje natt tas backup. På detta sätt kan inte stora mängder jounal-data gå förlorat. Mottagningslokalen är utrustad med larm, kopplad till väktarinsats. Personalen har tillgång till larmknapp, som vid incidens påkallar uppmärksamhet från omgivande mottagningar.


Vi ingår i Riksfot som är ett nationellt kvalitetsregister där alla våra fotoperationer registreras och följs upp.


Har du frågor, maila info@ortoped.com