Maria

Maria

Operations- och sjuksköterska

Maria är utbildad operations- och sjuksköterska. Hon har bl.a. varit anställd på ortopedens operationsavdelning på Universitetssjukhuset i Malmö där hon även varit ansvarig för utbildning och inköp.

Maria började på mottagningen år 2000.

Maria är administrativt ansvarig på mottagningen. Maria assisterar vid operationer 1 dag i veckan och tar emot och bokar patienter övriga dagar.

birgitta

Birgitta

Operations- och sjuksköterska

Birgitta är utbildad operations- och sjuksköterska och har tidigare arbetade på ortopediska kliniken på Universitetssjukhuset i Malmö där hon specialiserade sig på titthålsoperationer (artroskopi).

Birgitta började på mottagningen år 2000 och assisterar vid operationer fyra dagar i veckan.

Christine

Christine

Operationssköterska

Christine är utbildad operations- och sjuksköterska och har tidigare arbetade på ortopediska kliniken på Universitetssjukhuset i Malmö

Hon har de senaste åren arbetat på operationsavdelningen på Lasarettet Trelleborg. Började på mottagningen år 2015.

Agneta

Agneta

Sekreterare

Agneta är utbildad medicinsk sekreterare och har arbetat på kliniken sedan 1997.

Hon har hand om all journalföring och är oss behjälplig på mottagningen vid behov.