Välkommen till Ellenbogen Ortopedi
- specialister i ortopedisk kirurgi

Vi tar huvudsakligen emot patienter, remitterade av annan läkare, för en specialistbedömning.

Operationer, framför allt knä, fot- och handkirurgi, utförs på egen operationsavdelning.

På mottagningen träffar du först Agneta eller Maria.
På operationsavdelningen finns Birgitta, Maria och ibland Sonja.
Agneta ansvarar för datajournalhanteringen och alla utskrifter.

Välkommen med synpunkter, vi är öppna för idéer som kan förbättra vår verksamhet!

Läkarhuset Ellenbogen:

Läkarhuset Ellenbogen öppnades redan i början av 1970 och tillhör de allra äldsta i Sverige. Huset består av ca 25 st olika specialistmottagningar. Dessutom finns i huset en vårdcentral, sjukgymnaster och ett laboratorium.