Välkommen till Ellenbogen Ortopedi
- specialister i ortopedisk kirurgi

Vi tar huvudsakligen emot patienter, remitterade av annan läkare, för en specialistbedömning.

Operationer, framför allt knä, fot- och handkirurgi, utförs på egen operationsavdelning.

På mottagningen träffar du först Maria, ibland AgnetaBirgitta  eller Sonja .
På operationsavdelningen finns Birgitta,  Sonja  och Maria.
Agneta ansvarar för datajournalhanteringen och alla utskrifter.

Välkommen med synpunkter, vi är öppna för idéer som kan förbättra vår verksamhet!

Läkarhuset Ellenbogen:

Läkarhuset Ellenbogen öppnades redan i början av 1970 och tillhör de allra äldsta i Sverige. Huset består av ca 20 st olika specialistmottagningar. Dessutom finns i huset en vårdcentral, sjukgymnaster och ett laboratorium och stor röntgenavdelning.