Specialister

i ortopedisk

kirurgi

Vi är

Operationer

På mottagningen finns modernt utrustade godkända operationssalar.

Operationerna utförs i lokalbedövning. Du kan äta som vanligt före ingreppet och du kan gå hem direkt efter. Operationen tar oftast inte mer än 1 timme, inkl förberedelser och omläggning.

Varje år genomförs 700 – 800 operationer.

Tvättinstruktioner före operation

Gå till

Vi är specialister i ortopedisk kirurgi

Operationer

På mottagningen finns modernt utrustade godkända operationssalar.

Operationerna utförs i lokalbedövning. Du kan äta som vanligt före ingreppet och du kan gå hem direkt efter. Operationen tar oftast inte mer än 1 timme, inkl förberedelser och omläggning.

Varje år genomförs 700 – 800 operationer.

Tvättinstruktioner före operation

Gå till