Fotoperationer

På min operationsavdelning utför jag ett flertal operationer på foten.
Operationerna utförs smärtfritt i lokalbedövning, själva bedövningssprutan känns dock något.

Tvättinstruktioner före operation

Hallux Valgus

Egentligen är det den breda framfoten som är huvudproblemet.
Vid operationen görs framfoten smalare, dels genom att mejsla av benutskottet, dels genom att flytta stortån i sidled. På ”köpet” rätas stortån ut.
Tidigare var detta ett smärtsamt ingrepp med inte alltid gott och bestående slutresultat. Idag är operationsmetoderna bättre, säkrare, mindre smärtsamma och ger bättre slutresultat.


Bandaget och en behandlingssko behålles i ca 3 v. Man får belasta foten under läkningsperioden som är ca 4-6v.


Information före operation

Hallux rigidus

Hallux rigidus: förslitning i stortåbasen.

Ett svårbehandlat tillstånd där operationen sällan ger total smärtfrihet. Innan beslut om operation försöker man med olika former av skoanpassning. Ingreppet kan utföras på flera sätt och strävar efter att återställa det nedsatta rörelseomfånget. Att istället göra leden helt stel, och färmed smärtfri, är ofta ett bra alternativ. Konvalescensen är vanligen flera månader.


Information före operation

Hammartå

Innebär att en tå, oftast 2:a tån (pektån), böjer sig och får inte plats i skon. Skav uppkommer både på ovansidan och på tåspetsen. Ofta får man också en förhårdnad på trampdynan. Via ett snitt på ovansidan görs en förkortning och uträtning av tån, som därmed blir smärtfri. Efter 2 veckor tas stygnen.


Information före operation

Skräddartå

Smärtsam utväxt på lilltåns utsida. Liknar en omvänd hallux valgus. Korrigeras på motsvarande sätt, dock kan tillfällig stiftfixering bli nödvändig.

Information före operation

Mortons neurom

Känselnerven mellan 3:e och 4:e tån kan ibland komma i kläm och bilda en ömmande knuta som kan ge svår belastningssmärta. Ofta har patienten själv svårt att ange exakt var det onda sitter. Via ett längsgående snitt avlägsnas nervknutan. Ingreppet brukar ge distinkt smärtfrihet. Efter 3 veckor brukar man kunna belasta foten. En tacksam operation.


Information före operation

Ganglion

Sitter oftast på fotryggen, men kan sitta var som helst. Slemsäcken frias och ”stjälken” skärs av. Snabb återgång till normal fotfunktion återkommer snabbt, men en lokal svullnad kan kvarstå flera månader. Recidiv, återfall, av ny slemsäck förekommer.


Information före operation

Akillestendinos

Hälseneinflamation sitter oftast en bit upp på hälsena. Ofta spolformad ömmande uppdrivning. Vid operation tas den spolformade vävnaden bort.

Bakre hälsmärtor

Överbelastningar på hälsenan kan orsaka en inflammation i hälsenan som kan leda till benbildningar på baksidan av hälbenet. Behandlas i första hand med anpassade skor med anpassad hälkappa för att minska trycket på bakre delen av hälen och i svåra fall operation, då man tar bort den lilla benutväxten på hälbenet.

Kompartmentsyndrom

Vid mycket hårt muskelarbete, till exempel hos långdistanslöpare, kan ökat muskulärt tryck ge upphov till smärta, speciellt i de yttre och främre muskellogerna.

Delning av muskelfascia

Nageltrång

Nageltrång är en vanlig och ofta plågsam sjukdom. Den ses mest hos ungdomar men även äldre kan ha besvär. Nageln växer ned och in i huden längs sidorna av nageln. Det ger smärta framför allt när man har skor. Orsaken till nageltrång är oklart men en alltför kort klippt nagel har sannolikt betydelse.

Vid operation klipps en liten del av nageln bort vid den smärtsamma sidan. Med ett litet snitt i huden i nagelvinkeln kan man ta bort nagelanlaget så att nageln inte längre växer ned i huden. Anlaget tas bort både med kniv. Trots detta kan det någon enstaka gång hända att nageltrånget kommer tillbaka.


Information före operation